Męskie Granie

Photo album layout design for Męskie Granie 2015.